Zaštita crvenih vjeverica - Sciurus Vulgaris

Do nedavno, vjeverica je u Republici Hrvatskoj bila uvrštena u Crvenu knjigu sisavaca kao ugrožena vrsta koja zahtijeva posebnu zaštitu. Međutim, prema IUCN-ovoj listi ugroženih vrsta, crvena vjeverica sada se kategorizira kao vrsta najmanje zabrinjavajuća. Unatoč tome, njihova populacija je u opadanju, posebno u gradskim i urbanim područjima.

© Centar Zdravlja Harmonija 2006-2024

NAPOMENA: Sve informacije na stranici su edukativnog karaktera, za specifične potrebe vjeverica kontaktirajte veterinara i centre za zaštitu divljih životinja.

95% fotografija autori su Conny & Dražen, ostalo su Graziella Mureta i Geert Weggen te licencirane fotografije sa Pixabay i Shutterstock.