Zaštita crvenih vjeverica - Sciurus Vulgaris

U Republici Hrvatskoj, vjeverica je uvrštena u Crvenu knjigu sisavaca,

što ukazuje na to da je ugrožena vrsta koja zahtijeva posebnu zaštitu.

© Centar Zdravlja Harmonija 2006-2024

NAPOMENA: Sve informacije na stranici su edukativnog karaktera, za specifične potrebe vjeverica kontaktirajte veterinara i centre za zaštitu divljih životinja.

95% fotografija autori su Conny & Dražen, ostalo su Graziella Mureta i Geert Weggen te licencirane fotografije sa Pixabay i Shutterstock.